نگاه به عرصه سیاست و تبع آن، واژه دیپلماسی و بررسی تاریخی آن نشان می دهد که تغییرات گسترده ای را در طول سالها به خود دیده است، که توانسته تعریف معمول دیپلماسی یعنی هنر بکارگیری تکنیک مذاکره در خوزه سیاست خارجی توسط نمایندگان یک دولت در قالی تعیین شده دکترین کسور مطبوع خود را، با تغییرات شگرفی روبرو کند و اساسا برای تولید واژه دیپلماسی عمومی جایگاه جدی ای در عرصه سیاست بین الملل ایجاد کند و نیز تقش اجتماعی جامعه را در مداخله سیاسی پررنگ نماید.

به این معنا که حضور مردم و تاثیرات آن توانسته شاخه و برگ های گسترده ای را به حوزه دیپلماسی اضافه و شاخص های جدیدی را برای دیپلماسی تعریف نماید. در این هیاهوی تئوری های جدید و نظریه های گسترده بر آن شدیم تا با رویکردی دانش محور دست به انتشار ماهنامه ای بزنیم که در آن از شاخص های مهم دیپلماسی را توجه کمتری در عرصه سیاسی و دولتی جمهوری اسلامی ایران به آن شده با رویکرد به عملکرد دولتمردان نظام توسط صاحب نظران، مورد نقد و بررسی قرار دهیم و با بهره گیری از توان علمی کشور به ارائه راهبرد و راهکاری اجرایی برای تقویت حوزه های جدید دیپلماسی در دکترین سیاسی کشور بپردازیم.

در این میان بر آن شدیم تا از جمعیت های مردمی (NGO) که توسط جمعی از نخبگان عرصه سیاست بین الملل بر اساس چشم اندازهای انقلاب اسلامی ایران و بر مبنای رسالت این نظام فعالیت های را در عرصه بین المللی آغاز نموده اند، یاری جویم که از مهمترین آنها میتوان به مرکز جهانی رفراندوم سرنوشت ساز فلسطین، جمعیت بین المللی صلح و تقریب ادیان و مذاهب اسلامی، مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر و مجمع جهانی مستضعفین نام برد و به عنوان نیروی متخصص مردمی اشاره کرد که با استفاده از جامعه غنی علمی خود، با ارائه تحلیل ها و بررسی موضوعات در ارائه مطالب به روز ما را یاری نمایند. تا در راستای رسالت ماهنامه مستحکم تر قدم برداریم.

به همین منظور در تقسیم بندی فصلی ماهنامه چهار شاخه اصلی محل بحث دیپلماسی در دنیا را محور قرارداده که شامل دیپلماسی سیاسی، اقتصادی، عمومی و فرهنگی میگردد که هرکدام بر اساس نوع موضوع پرداختن به موضوعات خردتر و تخصصی تر را در دستور کار قرار می دهند.

در این مسیر قدردان یارانی هستیم که نه تنها در عرصه  علم بلکه در لباس فاخر اخلاق نیز از بهترین های این عرصه خاکی نامیده میشوند و همچنین باور داریم که این ماهنامه تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا صدای رسای جامعه عمومی و عرصه جولان نخبگان خوش فکر جوان ایران اسلامی باشد که به یقین فرصتی اگر فراهم شود تاریخی نو خواهند ساخت در این خاک مقدس، به همین منظر فراخوان خود را برای جذب اندیشمندان حوزه و دانشگاه به خصوص در شهرستان های ایران اسلامی اعلام میداریم تا با قلم و افکار خود چرخه این حرکت را سرعت و جلا بخشند.

تا عمر چه یاری کند و بخت چه باشد!

یا علی
دکتر علیرضا امینی
سردبیر

 

نشانی پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(ایدوا) : تهران، خیابان مدنی جنوبی، خیابان شهید فتحنایی، ساختمان دیپلماسی

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۹۱۰۰۳