چهل سال اقتدار
چهل سال اقتدار

 چهل سال اقتدار نسخه چهارم  با کمال افتخار و خرسندی شمارابه خواندن نسخه چهارم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی در تاریخ بهمن ۱۳۹۷دعوت میکنیم   جهت مطالعه ماهنامه روی لینک زیر کلیک فرمایید   مطالعه جلد چهارم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست با ما همراه باشید

 چهل سال اقتدار

نسخه چهارم 

با کمال افتخار و خرسندی شمارابه خواندن نسخه چهارم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی در تاریخ بهمن ۱۳۹۷دعوت میکنیم

 

جهت مطالعه ماهنامه روی لینک زیر کلیک فرمایید

 

مطالعه جلد چهارم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی

هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست
با ما همراه باشید