شنبه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۲ Saturday, 9 December , 2023
12 مارس 2020

كرونا و بانگِ طبلِ غازيان!

در روزهاي سختي كه اين روزها بر ميهن عزيز و مردم عزيزتر ما مي گذرد، درد مشخص است و درمان هم تا حدودي مشخص! مشكلي است جهاني و بي نظير در يك سده اخير و مهيب به واسطه حجم هراسي كه در جانِ مردم افكنده است. ظاهرا بليّه طاعون، در تاريخ ما، شبيه ترين رويداد […]