پنج شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۲ Thursday, 7 December , 2023
15 مارس 2020

شش مصداق بدیهی از مشکل ما با روحانی

شاید کمتر کسی تردید داشته باشد که مسئولیت یک ستاد ملی، آن هم در زمان رخداد یک موضوع شبه بحران مانند «کرونا» باید با کسی باشد که رئیس دستگاه اجرایی کشور است و حسب عهده داری این مسئولیت بسیاری از اختیارات و مسئولیت های کلان دیگر مانند ریاست چند شورای عالی را در اختیار دارد. […]