دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 27 May , 2024
خِرَد از ريال پرسيد: به كجا چنين شتابان؟! 29 ژوئن 2020
یادداشتی در خصوص آنچه این روزها در بازار سرمایه می گذرد؛

خِرَد از ريال پرسيد: به كجا چنين شتابان؟!

ابوالفضل جنگي-صدای دیپلماسی ایران(idva):از خيابان خلوتمان رد مي شدم كه هميشه همان موقع، كارگران ساختماني آماده به خدمت در آنجا در انتظار آمدن كار مي نشستند. به اين فكر بودم كه اين روزها زياد «اي بابا، باز هم نشد» از گوشه و كنار كوي  و برزن به گوش مي رسد كه از قضا يكي از […]