یک فروند کشتی جنگی آمریکا وارد خلیج فارس شد | IDVA – ایدوا – صدای دیپلماسی ایران