طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس امسال به بهره برداری می رسد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس امسال به بهره برداری می رسد .

طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)طرح توسعه فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس امسال به بهره برداری می رسد .