یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کیت تشخیص کرونا مبتنی بر روش PCR با قابلیت تشخیص سه ژن ویروس را تولید و به انستیتو پاستور تحویل داد. به گزارش  پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) ، به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، یک شرکت مستقر در پارک […]

یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کیت تشخیص کرونا مبتنی بر روش PCR با قابلیت تشخیص سه ژن ویروس را تولید و به انستیتو پاستور تحویل داد.

به گزارش  پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) ، به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و تولید کیت تشخیص کرونا شدند.

با ورود و شیوع کرونا در کشور، یک شرکت طراحی و توسعه کیت های تشخیص کرونا مبتنی بر روش PCR را آغاز کرد. این کیت ها به انستیتو پاستور تحویل داده شده و در حال بررسی و ارزیابی نهایی است.

کیت ها قادر به بررسی سه ژن مربوط به ویروس، در یک تیوب هستند. در واقع سه ژن مربوط به یک ویروس را همزمان بررسی می کند و همین امر سبب صرفه جویی در زمان نیز می شود. تا قبل از این، کیت ها تک مرحله ای و دو مرحله ای بودند.

این شرکت در سال ۹۴ با بازنگری سیاست هایش به حیطه کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی (زیست فناوری) وارد شد و در حال حاضر در حوزه خدمات و تولید کیت در حوزه بیوتکنولوژی نیز فعالیت می کند. این شرکت پکیج های جامعی برای آنالیز ژن، سلول، پروتئین و ویروس نیز ارائه می دهد.