کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی قرار است دوشنبه، ۲۶ آذر ماه امسال در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی رونمایی شود. اطلس پیچیدگی اقتصادی با ترجمه و تالیف بهروز شاهمردای در شرکت چاپ و نشر بازرگانی به انتشار رسیده است. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) ،کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی سعی دارد تا حجم دانش مولدی که هر […]

کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی قرار است دوشنبه، ۲۶ آذر ماه امسال در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی رونمایی شود. اطلس پیچیدگی اقتصادی با ترجمه و تالیف بهروز شاهمردای در شرکت چاپ و نشر بازرگانی به انتشار رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) ،کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی سعی دارد تا حجم دانش مولدی که هر کشور در اختیار دارد را محاسبه کند.

در کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادیآمده است که روش محاسبه دانش مولد می‌تواند تفاوت هنگفت درآمدی بین کشورهای جهان را محاسبه کند و ظرفیت پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی کشورها را دارا باشد. در واقع، قدرت پیش‌بینی بهتری نسبت به دیگر شاخص‌های مرسوم که سعی در اندازه‌گیری رقابت‌پذیری، حکمرانی و تحصیلات دارند، خواهد داشت.

مشارکت اصلی این اطلس خلق نقشه‌ای است که شباهت محصولات را بر حسب نیازهای دانشی آنها نشان می‌دهد.

این نقشه مسیری را فراهم می‌کند که از طریق آن دانش مولد به راحتی قابل انباشت خواهد بود. این شبکه را فضای محصول نام نهادیم و از آن جهت مکان‌یابی هر کشور ترسیم قابلیت‌های مولد کنونی آنها و محصولاتی که در نزدیکی آنها قرار دارند، استفاده می‌کنیم.  در نهایت این اطلس توسعه اقتصادی را به عنوان پروسه یادگیری اجتماعی که مملو از تله و خطر است، می‌بیند.

کشورها از طریق توسعه ظرفیت خلق محصولات متنوع بیشتر با پیچیدگی فزاینده، دانش مولد را انباشت می‌کنند. این پروسه مستلزم آزمون و خطاست. سفری پرخطر در یافتن ممکن‌هاست. کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نقشی اساسی در این اکتشافات اقتصادی دارند.