کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 50001 با هدف ایجاد سیستمها و فرآیندهای لازم در سازمانها به منظور بهبود عملکرد انرژی ، بهره برداری و مصرف بهینه آن در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)وبه نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران غلامرضا نصیرایی مدیرتولید […]

کارگاه آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 50001 با هدف ایجاد سیستمها و فرآیندهای لازم در سازمانها به منظور بهبود عملکرد انرژی ، بهره برداری و مصرف بهینه آن در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)وبه نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران غلامرضا نصیرایی مدیرتولید این  شرکت درباره نتایج اجرایی شدن این استاندارد بین المللی در سازمانها اظهار داشت: پیاده سازی این استاندارد بین المللی باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، اثرات زیست محیطی و هزینه های انرژی از طریق مدیریت نطام مند مصرف انرژی می شود.

وی افزود: این استاندارد بین المللی الزامات پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (EN MS) را مشخص می نماید تا بر اساس آن یک سازمان، توانایی توسعه و پیاده سازی خط مشی انرژی ، ایجاد اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی که با الزامات و اطلاعات قانونی بهره برداری انرژی مرتبط است ، را داشته باشد.همچنین این استاندارد بر اساس چرخه بهبود مستمر شامل برنامه ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدام کنترل می شود.

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با سیستم مدیریت انرژی تصریح کرد: سیستم مدیریت انرژی (EN MS) مجموعه ای از عناصر به هم وابسته یا در تعامل برای ایجاد یک خط مشی انرژی ، اهداف انرژی و همچنین فرآیند ها و روش های اجرایی برای دستیابی به این اهداف است. خط مشی انرژی باید تعهد سازمان برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی را نشان دهد. خط مشی انرژی باید مستندسازی شده و به تمام سطوح سازمان انتقال داده شود و به طور مرتب بازنگری و در صورت لزوم به روز آوری شود.

 نصیرایی درباره الزامات سیستم مدیریت انرژی اظهار داشت : این الزامات شامل الزامات عمومی ، مسئولیت مدیریت ،خط مشی انرژی ، طرح ریزی انرژی ، اجرا و عملیات ، بررسی و بازنگری مدیریت است .

بنا به این گزارش  ، نصیرایی درباره مولفه های شناسایی ریسک، اتلاف یا شکست انرژی در سیستم مدیریت انرژی افزود : این پروسه با سه نحوه ممیزی های عبوری ، تخصصی و فنی بررسی می شود که ممیزی عبوری بر اساس مشاهدات عینی ، ممیزی تخصصی بر اساس نظر جمعی کارگروه انرژی و ممیزی فنی با استفاده از وسایل و تجهیزات اندازه گیری صورت می گیرد.

 منبع:روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران