رییس ستاد انتخابات روحانی در آذربایجان شرقی که پس از انتخابات، به سازمان خصوصی سازی منصوب شد بالاخره از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) اشرف پوری حسینی پس از تاراج میلیاردها تومان از منابع ملی و نابود کردن چندین شرکت دولتی، بالاخره از سازمان خصوصی سازی رفت و بلافاصله […]

رییس ستاد انتخابات روحانی در آذربایجان شرقی که پس از انتخابات، به سازمان خصوصی سازی منصوب شد بالاخره از سوی دستگاه قضایی بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) اشرف پوری حسینی پس از تاراج میلیاردها تومان از منابع ملی و نابود کردن چندین شرکت دولتی، بالاخره از سازمان خصوصی سازی رفت و بلافاصله حکم بازداشت وی اجرایی شد.

حالا باید مشخص شود پشت آنهمه پروژه ویرانگر و اندوه آور چه چیزی بوده است، پشت هفت تپه، ماشین سازی تبریز،  ماجرای هپکو اراک، آلومینوم الهمدی و ده هامورد دیگر.

کدام دست قدرتمندی پشت پوری حسینی قرار داشت که او بی محابا در نابود کردن منابع ملی و بیت المال جولان میداد، ماجرا نباید به یک پوری حسینی خلاصه شود.