به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)  وبه قلم دکتر علیرضا امینی سردبیر ماهنامه دیپلماسی: پرونده قتلی که باید هوشمندانه تر به آن اندیشید   اخیراً پرونده قتل همسر سابق شهردار تهران موضوع خبری داغی شده است؛ اقدامی که توسط همسرش یعنی همان وزیر و شهردار اسبق صورت گرفته است که البته قتل، فارغ از قبح […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)  وبه قلم دکتر علیرضا امینی سردبیر ماهنامه دیپلماسی:

پرونده قتلی که باید هوشمندانه تر به آن اندیشید

 

اخیراً پرونده قتل همسر سابق شهردار تهران موضوع خبری داغی شده است؛ اقدامی که توسط همسرش یعنی همان وزیر و شهردار اسبق صورت گرفته است که البته قتل، فارغ از قبح ذاتی خود که امری مجرمانه و تأسف برانگیز است، موضوعیت انگیزه آن به نظر می آید آنگونه که گفته می شود یعنی «مسئله خانوادگی» جای اندیشه بیشتری را طلب کند. فردی مانند آقای نجفی که سوابق گسترده مدیریتی در سطوح بالایی را دارد به نظر می رسد می بایست دارای سعه صدر بیشتری نسبت به دیگران باشد؛ لذا اقدام بر اساس عصبانیت برای کسی که در طول خدمت دولتی خود با فشارهای گسترده آبدیده شده تا حدودی جای تأمل دارد که صد البته این امری روانشناختی و خارج از تخصص نگارنده است اما آنچه نگارنده را وادار به نوشتن این یادداشت کرده موضوع توجه به انگیزه های دیگر این قتل است که شاید با حضور مقتول و تهدید به رسانه ای کردن آن امکان فاش شدن اتفاقاتی بوده است که سلسله گسترده ای را در بر می گرفته و شاید قربانی شدن یک نفر به عنوان قاتل بهتر از نابود شدن حجم گسترده ای از یک ساختار باشد؛ لذا بدون هیچ نگاه مغرضانه فقط توجه سازمان ها و ساختارهای امنیتی کشور را معطوف به امکان وجود جنبه های دیگر از انگیزه قتل جلب نموده و تحت عنوان یک یادآوری متذکر می شود که چه بسا در پس این پرده رازهایی نهفته که نیاز به توجه و بررسی تخصصی بیشتری دارد.