امیر حمزه نژاد صدای دیپلماسی ایران(idva):جریان اصلاحات این روزها بسیار در گیر و دار اختلافات درون جناحی است. اصلاح طلبان که همواره بیشتر از اینکه یک حزب سیاسی باشند یک کمپین انتخاباتی هستند، دوباره برای یک پرش انتخاباتی دیگر خود را آماده می کنند. در همین زمینه هنوز مجلس دهم و شسکت ناشی از ضعف […]

 امیر حمزه نژاد صدای دیپلماسی ایران(idva):جریان اصلاحات این روزها بسیار در گیر و دار اختلافات درون جناحی است. اصلاح طلبان که همواره بیشتر از اینکه یک حزب سیاسی باشند یک کمپین انتخاباتی هستند، دوباره برای یک پرش انتخاباتی دیگر خود را آماده می کنند. در همین زمینه هنوز مجلس دهم و شسکت ناشی از ضعف عملکردی مفرط آنها در این مجلس تمام نشده است که شروع به ایجاد زمین بازی جدید  کرده اند. این تاکتیک بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد که افکارعمومی فراموش کنند که چه اتفاقاتی در مجلس دهم افتاده و در این خلاء بوجود آمده اصلاحات سرمایه گذاری جدی و جدید خود را آغاز کند.

در همین رابطه دیده می شود که اصلاح طلبان سعی می کنند حتی رقیب سنتی خود یعنی اصولگرایان را نیز وارد این بازی کنند. حسن و فایده شروع این بازی تبلیغاتی سیاسی برای اصلاح طلبان این است که اولا اصلاح طلبان بهانه و انگیزه جدیدی به نیروهای سرخورده و ناامید خود می دهند و از سوی دیگر سعی و تلاش خود را می کنند که مردمی که نسبت به عملکرد آنها دلسرد شده اند، با تاکتیک فراموشی دوباره وارد بازی انتخاباتی دیگری شوند.

تاکتیک فراموشی یا جامعه کوتاه مدت از جمله حربه های سیاسی اصلاحات برای چنین دورانی است. سال پیش بود که یکی از خبرنگاران از «مصطفی تاج زاده» فعال رادیکال اصلاح طلب قبل از انتخابات مجلس یازدهم پرسید که با وجود عملکرد ضعیف این جناح سیاسی در مجلس و شورای شهر و … اصلاح طلبان چه امیدی دارند که برای این انتخابات پیروز میدان شوند. پاسخ تاج زاده یک جمله خاص بود « مردم فراموش می کنند.» همین جمله کلیدی حالا راهبرد سیاسی و یا حداقل امیدواری است که این جریان سیاسی با راه اندازی زودهنگام انتخاب ۱۴۰۰ دارد.

حالا روزنامه های اصلاح طلب و رسانه های این جریان در کنار تخریب مجلس یازدهم که هنوز شروع به کار نکرده است، راهبرد داغ کردن تنور انتخابات ۱۴۰۰ را با معرفی گزینه های محتمل این جریان و حتی جریان رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پی می گیرند.

اصلاحات در این راهبرد رسانه ای از اسامی مختلفی برای درگیر سازی مخاطبان خود نام می برد. نام عارف در این حوزه چندین بار آمده است . حتی در دعواهای سیاسی درون جناحی نیز از رئیس شورای عالی اصلاحات و سکاندار این جناح سیاسی در مجلس دهم بارها سخن به میان آمده است. حتی کسی مانند قوچانی که تنور اختلافات سیاسی یا شاید جنگ زرگری در این جناح سیاسی را گرم نگاه داشته است از عارف به عنوان یک گزینه انتخاباتی برخی از اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ سخن به میان برده است.

در کنار عارف، برخی چهره های اصلاح طلب نام اسحاق جهانگیری را که در انتخابات گذشته هم کاندیدا شده بود را برای ۱۴۰۰ پیش می کشند و از او به عنوان گزینه جدی اصلاح طلبان صحبت به میان می آورند.

چند روز پیش هم روزنامه شرق در گزارشی به چهره های نظامی مانند سردار دهقان، وزیر سابق دفاع و یا محسن رضایی که عزم حضور در انتخابات ریاست جمهوری کرده‌اند، پرداخته بود.

اصلاح طلبان سعی می کنند با آوردن نام های مختلف اصولگرایان و جامعه را وارد عرصه مصداقی انتخابات آینده بکنند. جالب است که این جریان سیاسی که از مجلس یازدهم شکست تلخی به یاد دارد سعی می کند از این مجلس به زودی عبور کند و در سخنان تحلیل گران سیاسی این جریان عنوان می شود که مجلس دهم کارایی لازم را ندارد و با عبور از بهارستان با نیروهای تازه نفس سعی می کند سرمایه گذاری خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده انجام دهد.

اصلاحات البته گرفتاری بزرگی در این بین دارد و آن اینکه با وجود مشکلات اقتصادی که این روزها در کشور بروز کرده است این مسائل با این سرعتی که این جریان سیاسی می خواهد از یاد رفتنی نیست. البته ایجاد رقابت همواره به نوعی باعث بروز توقعات و انتظارات جدید می شود.

اصلاح طلبان از سوی دیگر سعی می کنند نشان دهند که برای ترمیم ساختار های خود تلاش می کنند و با نشان دادن اختلافات داخلی مطرح می کنند که به نواصلاح طلبی و پوست اندازی نزدیک می شوند اما تجربه در این جناح سیاسی به خوبی نشان داده است که اصلاح طلبان ساختارهای جدید خود را بر پایه های ساختارهای کهنه خود استوار می سازند و درواقع ساختارسازی های جدید بیشتر یک دستورالعمل سفارشی تبلیغاتی است و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی این جریان سیاسی طراحی شده است نه تغییر اساسی به نفع مردم.

  • منبع خبر : خبرگزاری جهان نیوز