هیجان زدگی دولت از انتخاب بایدن یعنی خسارت به عزت حکمت و مصلحت
هیجان زدگی دولت از انتخاب بایدن یعنی خسارت به عزت حکمت و مصلحت

نسخه نهم با کمال افتخار و خرسندی شمارابه خواندن نسخه نهم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی در تاریخ آذر ۱۳۹۹ دعوت میکنیم جهت مطالعه ماهنامه روی لینک زیر کلیک فرمایید مطالعه جلد نهم ماهنامه سیاسی – اجتماعی  هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست با ما همراه باشید

نسخه نهم

با کمال افتخار و خرسندی شمارابه خواندن نسخه نهم ماهنامه بین المللی صدای دیپلماسی در تاریخ آذر ۱۳۹۹ دعوت میکنیم

جهت مطالعه ماهنامه روی لینک زیر کلیک فرمایید

مطالعه جلد نهم ماهنامه سیاسی – اجتماعی 

هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست
با ما همراه باشید

  • منبع خبر : پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)