نیروگاه‌های حرارتی در پیک تابستان ضریب آمادگی ۹۸ درصدی داشتند
نیروگاه‌های حرارتی در پیک تابستان ضریب آمادگی ۹۸ درصدی داشتند

 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در یک‌سال اخیر توانسته‌ایم برای نخستین بار یک واحد جدید نیروگاهی را در مدت زمان هشت ماه نصب و راه‌اندازی کنیم، گفت: برای تامین برق پایدار پیک تابستان سال آینده، برنامه احداث سه هزار و ۲۶ مگاوات نیروگاه حرارتی توسط برق حرارتی، هزار و […]