نشست علمی «مکتب استرآباد (معرفی مکتب ایالتی نویافته در اواسط دوره صفوی)» برگزار شد
نشست علمی «مکتب استرآباد (معرفی مکتب ایالتی نویافته در اواسط دوره صفوی)» برگزار شد

 نشست علمی «مکتب استرآباد (معرفی مکتب ایالتی نویافته در اواسط دوره صفوی)» با تبیین دستاوردهای پژوهشی بررسی تطبیقی ۱۵ نگاره منسوب به استرآباد موجود در موزه ملک و نگاره‌های شاهنامه‌های منسوب به استرآباد در موزه‌های بریتانیا، کتابخانه موزه بیرمنگام، کتابخانه موزه بریتانیایی لندن برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)در این نشست علمی […]

 نشست علمی «مکتب استرآباد (معرفی مکتب ایالتی نویافته در اواسط دوره صفوی)» با تبیین دستاوردهای پژوهشی بررسی تطبیقی ۱۵ نگاره منسوب به استرآباد موجود در موزه ملک و نگاره‌های شاهنامه‌های منسوب به استرآباد در موزه‌های بریتانیا، کتابخانه موزه بیرمنگام، کتابخانه موزه بریتانیایی لندن برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)در این نشست علمی که روز یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت برپا شد، محمدرضا ساختمان‌گر، دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز) درباره «معرفی نگاره‌های شاهنامه‌های استرآبادی موزه ملک و ویژگی‌های مکتب استرآبادی» سخن راند. گزیده تصویرهای این نشست و فیلم این نشست به زودی منتشر می‌شود.