به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست دانشجویی ایران و لوایح چهارگانه (FATF ) در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بیشترین ایرادات شورای نگهبان  به FATF جنبه سیاسی دارد تا حقوقی،گفت: نباید بگوئیم ایراداتی که نسبت به هر کدام از مصوبات ۴ گانه FATFمطرح می‌شود سیاسی است بلکه این ایرادات […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست دانشجویی ایران و لوایح چهارگانه (FATF ) در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بیشترین ایرادات شورای نگهبان  به FATF جنبه سیاسی دارد تا حقوقی،گفت: نباید بگوئیم ایراداتی که نسبت به هر کدام از مصوبات ۴ گانه FATFمطرح می‌شود سیاسی است بلکه این ایرادات مانند رسیدگی به سایر مصوبات در شورای نگهبان جنبه حقوقی دارد و سیاسی نیست.

وی افزود: شورای نگهبان در چارچوب وظایف و اختیاراتی که دارد و قانون اساسی به آن داده ایراد می‌گیرد و از ایرادات چشم پوشی نمی‌کند و اگر از آنها چشم پوشی کرد شما به عنوان مردم حق دارید که به این چشم‌پوشی‌ها اعتراض کنید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کشور تصمیم گرفته عضو مرجعی شود و مقررات بین‌المللی را بپذیرد موضوع دیگری است. دوستان الحاق به کنوانسیون را ضرورت می‌دانند، شورای نگهبان نمی‌گوید که این الحاق صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه چطور نسبت به پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شد، گفت: اگر می‌خواهیم نسبت به ضرورت الحاق به یک کنوانسیون بین المللی صحبت کنیم بحث دیگری است. آنچه شورای نگهبان می‌گوید در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است.