به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)   حسین کاشفی رئیس سابق خانه احزاب و عضو حزب اتحاد ملت در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب آرمان مشکل کشور را نبود نیروهای کارآمد اصللاح طلب در میدان دانسته و گفته است: «اصلاح‌طلبان نباید به جای دیگران به مردم پاسخگو باشند. در چنین شرایطی کسانی باید به مردم پاسخگو باشند […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) 

 حسین کاشفی رئیس سابق خانه احزاب و عضو حزب اتحاد ملت در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب آرمان مشکل کشور را نبود نیروهای کارآمد اصللاح طلب در میدان دانسته و گفته است: «اصلاح‌طلبان نباید به جای دیگران به مردم پاسخگو باشند. در چنین شرایطی کسانی باید به مردم پاسخگو باشند که اجازه حضور نیروهای تاثیرگذار را در انتخابات نداده‌اند.»

هرچند تئوری فرافکنی و ژست مدعی گری اصلاح طلبان به جای پاسخگویی رنگ باخته است اما خوب است اصلاح طلبان برای یک بار هم که شده دست از کلی گویی برداشته و نام افراد خیالی کارآمد مدنظرشان را به جامعه معرفی کنند. آن چیز که واضح است کف‌گیر به ته دیگ خورده اصلاح طلبان است که با انواع و اقسام ترفندهای انتخاباتی رای مردم را جمع کرده اند و امروز در برابر انبوه مشکلات ناشی از بی کفایتی درمانده اند.

 بخش های مهم این گفتگو را در ادامه خواهید خواند:

*عده‌ای ابتدا با برجام و پیامدهای آن مخالف بودند و در شرایط کنونی نیز این وضعیت وجود دارد. در نهایت نیز مشخص شد که این افراد به‌دنبال منافع شخصی بودند و توجهی به منافع ملی نداشته‌اند. به‌نظر بنده برجام به خوبی در داخل کشور حمایت نشد و شرایطی به وجود نیامد که کشور بتواند از مواهب برجام به سود خود استفاده کند.

*بدون شک اگر در داخل کشور اجماع مناسبی در حمایت از برجام شکل گرفته بود در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده می‌توانستیم با دست پرتری با کشورهای اروپایی مذاکره کنیم.

*شرایط انتخابات مجلس نیز به شکلی پیش رفت که مردم از وجود بسیاری از افراد نخبه و باتجربه در مجلس محروم شدند. هدف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس این بود که تندروها در مجلس حضور نداشته باشند و دیگر قدرت در اختیار آنها نباشد.

*اگر نیروهای تاثیرگذار جریان اصلاحات در مجلس حضور پیدا می‌کردند شرایط به شکل امروز نبود و به همین دلیل اصلاح‌طلبان نباید به جای دیگران به مردم پاسخگو باشند. در چنین شرایطی کسانی باید به مردم پاسخگو باشند که اجازه حضور نیروهای تاثیرگذار را در انتخابات نداده‌اند.

*نقش آقای جهانگیری در دولت مبهم است و به‌نظر می‌رسد ایشان باید با دست بازتری در دولت حضور داشته باشد. بدون شک حضور و تاثیرگذاری آقای‌جهانگیری در انتخابات سال۹۶ در پیروزی آقای روحانی نقش پررنگی داشته است.آقای جهانگیری به‌عنوان یک فرد در انتخابات حضور پیدا نکرده، بلکه به‌عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور داشته است. متاسفانه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری حضور پیدا کردند که گستره نفوذ آقای جهانگیری را محدود کرده‌اند. به همین دلیل این انتظار از آقای روحانی وجود دارد که محدودیت‌های پیرامون آقای جهانگیری را کاهش یا از بین ببرد.

*مهم‌ترین جایی که می‌تواند برای اصلاح‌طلبان در آینده تهدید به شمار برود عملکرد دولت است. اگر دولت در رویکرد خود تجدیدنظر نکند و همچنان درمسیرکنونی ادامه بدهد عملکرد دولت برای اصلاح‌طلبان در زمینه اقناع افکار عمومی یک تهدید به شمار خواهد رفت.دولت‌ها و افراد همواره آمده‌اند و پس از مدتی رفته‌اند. آنچه باقی می‌ماند کشور و ملت هستند.