یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گدایی و التماس اصلاح‌طلبان از روحانی برای گرفتن پست‌های دولتی را اشتباه تاریخی آن‌ها توصیف کرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، مهدی آیتی که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده، تصریح کرده است: اصلاح‌طلبان باید به آسیب‌شناسی و بازنگری در عملکرد ۱۶ ساله خود بپردازند و خواست و مطالبه مردم […]

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گدایی و التماس اصلاح‌طلبان از روحانی برای گرفتن پست‌های دولتی را اشتباه تاریخی آن‌ها توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، مهدی آیتی که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده، تصریح کرده است: اصلاح‌طلبان باید به آسیب‌شناسی و بازنگری در عملکرد ۱۶ ساله خود بپردازند و خواست و مطالبه مردم را انعکاس دهند تا بتوانند دوباره اقبال عمومی را به دست بیاورند. او در واقع به این نکته ظریف اذعان می‌کند که عدم اقبال عمومی مردم به اصلاح‌طلبان ناشی از دوری آن‌ها از مطالبات و خواست مردم است. آیتی اضافه کرده: اصلاح‌طلبان وقتی از سال۹۲ پشت در دولت آقای روحانی گدایی و التماس می‌کردند که پست‌های دولتی بگیرند اشتباه تاریخی کردند.

اصلاح‌طلبان گمان می‌کردند که باید بروند دست دراز کنند و آقای روحانی به آن‌ها پستی بدهد و دیدیم که آقای روحانی به هیچ وجه به اصلاح‌طلبان روی خوش و التفات نشان نداد. بی اعتنایی روحانی به اصلاح‌طلبان در حالی از سوی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان می‌شود که بسیاری از مناصب مهم دولتی طی هفت سال گذشته در اختیار اصلاح‌طلبان بوده و اکنون این ادعا‌ها بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، فرافکنی و فرار از ناکارآمدی دولت صورت می‌گیرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، سپس به انتخابات مجلس یازدهم نیز اشاره کرده و بدون اشاره به عملکرد پرابهام و غیرقابل دفاع مجلس دهم و فراکسیون امید، مدعی شده اصلاح‌طلبان مانند گدایی از رئیس جمهور، در انتخابات یازدهم نیز از شورای نگهبان گدایی کردند که به عقیده وی دومین اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان بوده است. او ادعا کرده اصلاح‌طلبان پشت در شورای نگهبان دست گدایی دراز کردند و برخی نزد شورای نگهبان توبه‌نامه و میثاق‌نامه امضا کردند و ذلت و خواری را پذیرفتند تا وارد مجلس یازدهم شوند. آیتی البته توضیح نداده است که آن همه هجمه به شورای نگهبان از سوی اصلاح‌طلبان که ادعا می‌کردند انتخابات رقابتی نیست و اصلاح‌طلبان در انتخابات نامزد ندارند، با این گدایی و توبه نامه نوشتن چگونه قابل جمع است؟ و اساساً بی اعتنایی مردم به اصلاح‌طلبان در تهران و شهرستان‌ها را نادیده می‌گیرد.

  • منبع خبر : جهان‌نیوز