دیپلمات با سابقه کشورمان با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه‌های روانی این موضوع مورد توجه است و غربی‌ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره‌برداری کنند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) ابوالفضل ظهره وند دیپلمات با سابقه کشورمان […]

دیپلمات با سابقه کشورمان با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه‌های روانی این موضوع مورد توجه است و غربی‌ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره‌برداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) ابوالفضل ظهره وند دیپلمات با سابقه کشورمان در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو ضمن تصریح بر اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه های روانی این موضوع مورد توجه است و غربی ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره برداری کنند. از ۴۱ بندی که کارگروه ویژه اقدام مالی دارد و توصیه های ویژه آن، ۳۹ بند آن را اجرا کرده‌ایم و تنها بابت سی اف تی و پالرمو ایران را در لیستی که به لیست سیاه معروف شده است قرار دادند.

وی اشاره کرد: با پذیرش بندها و مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی وضع کشور در حوزه اقتصادی و مبادلات بانکی بهتر نمی شود و در حقیقت آن ها تلاش دارند ایران را قورباغه پز کنند. کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی است که چند کشور گروه هفت را تشکیل دادند و شورای حکام که اعضای اصلی آن را تشکیل می دهند، ۳۵ کشور و دو ناظر هستند. اگر ایران عضو شورای حکام می شد، ایرادی به توصیه های این کارگروه نبود زیرا می توانستیم در تصمیم گیری شرکت کنیم.

این دیپلمات با سابقه کشورمان بیان کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی می گوید آنچه کنترل نظام بین‌الملل اعلام می کند، باید انجام شود و کشورهایی مانند ایران که با اهداف این سازمان ناسازگار هستند را تحت فشار و کنترل قرار می دهند و نقطه انتهایی این کنترل فروپاشی از درون است.

وی به توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی اشاره و بیان کرد: توصیه هایی که این کارگروه تجویز می کند، کشور با کشور فرق می کند. تا زمانی که مقررات را نپذیریم هیچ الزامی به رعایت این توصیه نامه ها نداریم و فقط فشار می آورند اما وقتی این توصیه ها پذیرفته شود، تبدیل به قاعده آمره می شود یعنی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز مجبور هستند به عنوان اعضای حکام این کارگروه، همان کار را انجام دهند که آمریکایی ها می خواهند زیرا ایران این قانون را پذیرفته است و این پشت پرده این مسئله اصلی است.

م/۹۸

  • منبع خبر : تسنیم