معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به راه اندازي اتاق فكر صنعت توزيع تا پايان سال جاري، اين اقدام را در جهت هماهنگي هيات هاي انديشه ورز براي اخذ تصميمات راهبردي و كلان ذكر كرد و افزود : خروجي كارگروههاي تخصصي، جمع بندي و درجهت تبيين برنامه هاي كلان از جمله نقشه استراتژيك صنعت توزيع […]

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به راه اندازي اتاق فكر صنعت توزيع تا پايان سال جاري، اين اقدام را در جهت هماهنگي هيات هاي انديشه ورز براي اخذ تصميمات راهبردي و كلان ذكر كرد و افزود : خروجي كارگروههاي تخصصي، جمع بندي و درجهت تبيين برنامه هاي كلان از جمله نقشه استراتژيك صنعت توزيع همچنين تدوين برنامه هاي اجرايي منطبق بر آن شامل برنامه هاي كوتاه تا بلندمدت، مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به وسعت و گستردگي صنعت توزيع برق، گسترش جبهه تصميم گيري و استفاده از تمام بضاعت كشور در اين جهت، اجتناب ناپذير است و تاكنون نيز نتايج قابل توجهي را در حوزه هاي مختلف از جمله مديريت مصرف، بهره برداري، بازرگاني، بازار و بورس برق شاهد بوديم و اين روال را ادامه خواهيم داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) وبه نقل از سایت توانیر، معاون هماهنگي توزيع شركت توانير گفت: در پي فعال سازي هيات هاي انديشه ورز در دفاتر زيرمجموعه، درنظر دارد به عنوان يك بخش پيشرو، تا پايان سال جاري دبيرخانه و اتاق فكرصنعت توزيع برق را با هدف همگراساختن دستاورد هياتهاي انديشه ورز و تبديل آن به تصميمات راهبردي و نقشه راه، فعال ساخته و جايگاه هيات هاي انديشه ورز را به عنوان يك نظام سازماندهي شده و پايدار در صنعت توزيع برق كشور تحكيم بخشد.

محمودرضا حقي فام معاون هماهنگي توزيع شركت توانير و رييس هيات هاي انديشه ورز در دفاتر مربوطه بخش توزيع برق كشور  منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص شكل گيري هيات هاي انديشه ورز و نقش اين هيات ها در يافتن راه حل براي چالش ها و مشكلات كشور و مردم را خاطرنشان ساخت و فعال سازي هيات هاي انديشه ورز در صنعت توزيع برق را مبتني بر تاكيدات مقام معظم رهبري و لزوم پاسخگويي به مطالبات مردم با حفظ احترام و رعايت حداكثر بهره وري و ملاحظات اقتصادي عنوان كرد كه طي يك و نيم سال گذشته در بخش توزيع برق كشور تشكيل شد و تاكنون نتايج چشمگير و قابل توجهي را در دفاتر معاونت هماهنگي توزيع توانير حاصل كرده است.

حقي فام هيات هاي انديشه ورز را بازوي فكري و مشورتي معاونت هماهنگي توزيع و دفاتر مربوطه ذكر كرد كه با هدف ايجاد ارتباط مؤثر و كارا بين صنعت توزيع برق با خبرگان صنعتي وجامعه علمي و دانشگاهي كشور و بهره گيري از شيوه هاي نوين و مبتني بر رويكردهاي علمي و اجرايي در جهت حل چالشها و مسايل مبتلابه صنعت توزيع برق تشكيل شده است.

وي با اشاره به گسترش روزافزون دانش و فن آوريهاي نوين، لزوم ايجاد يك حلقه واسط جهت شناسايي، تجزيه و تحليل و انطباق نگرشهاي نوين در مجموعه ستادي توزيع برق را يادآور شد و اظهار داشت : در اين جهت چند رويكرد از جمله ارجاع كار به مشاور قابل انجام است كه در اين صورت كار به طور مقطعي انجام مي شود در حاليكه منطقي  است به طور جاري انجام شود. بنابراين هياتهاي انديشه ورز را به عنوان حلقه واسط بين دفاتر معاونت توزيع با مراكز علمي و پژوهشي خارج از سازمان، فعال كرديم كه در حوزه هاي مختلف از جمله مهندسي، بهره برداري، مديريت مصرف، خدمات مشتركان و مواردي چون مقاوم سازي، اتوماسيون، پژوهش در صنعت توزيع، بورس و بازار برق، بازرگاني توزيع و غيره در حال فعاليت است.

حقي فام نقش كميته هاي پژوهشي در كمك به معاونت هماهنگي توزيع براي شناسايي چالشهاي پيش رو و آينده پژوهشي در صنعت توزيع برق از طريق بررسي فرصتها و چالشهاي آتي را كه جدا از اقدامات معمول و روشهاي سنتي انجام مي گيرد، حايز اهميت دانست.

وي هيات هاي انديشه ورز صنعت توزيع برق را متشكل از مديران و متخصصان صنعت توزيع (عمدتاً مديران عامل و خبرگان صنعت توزيع) و مجموعه اي از اساتيد دانشگاه و پژوهشگاه نيرو عنوان كرد كه تاكنون روند مناسب انتقال دانش فني و كمك به مجموعه هاي معاونت هماهنگي توزيع و اخذ بهترين تصميمات را به همراه داشته است.

حقي فام تصريح كرد : در كنار اين اقدامات به انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع نيز اختيار داديم با تشكيل كارگروههاي مشخص، بعضي از موارد را پيگيري كنند. اين مجموعه متشكل از متخصصان صنعت توزيع برق است و نگرش آنها بيشتر بر چالشهاي روزمره اين صنعت و ارايه راه حلها متمركز است. در نتيجه مجموعه اي وسيع و متنوع از كارشناسان و متخصصان صنعت توزيع را در اختيار داريم كه كارهاي تصميم سازي را براي اين صنعت انجام مي دهند.»

معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به راه اندازي اتاق فكر صنعت توزيع تا پايان سال جاري، اين اقدام را در جهت هماهنگي هيات هاي انديشه ورز براي اخذ تصميمات راهبردي و كلان ذكر كرد و افزود : خروجي كارگروههاي تخصصي، جمع بندي و درجهت تبيين برنامه هاي كلان از جمله نقشه استراتژيك صنعت توزيع همچنين تدوين برنامه هاي اجرايي منطبق بر آن شامل برنامه هاي كوتاه تا بلندمدت، مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به وسعت و گستردگي صنعت توزيع برق، گسترش جبهه تصميم گيري و استفاده از تمام بضاعت كشور در اين جهت، اجتناب ناپذير است و تاكنون نيز نتايج قابل توجهي را در حوزه هاي مختلف از جمله مديريت مصرف، بهره برداري، بازرگاني، بازار و بورس برق شاهد بوديم و اين روال را ادامه خواهيم داد.

دكتر حقي فام راه اندازي دبيرخانه را پيش نياز فعال سازي اتاق فكر صنعت توزيع برق عنوان كرد كه كار مدون شدن نتايج و ثبت و ضبط مذاكرات كميته ها و عملياتي كردن منابع را انجام مي دهد و در آينده نزديك به صنعت توزيع برق معرفي مي شود.

وي تصريح كرد : وظيفه مهم دبيرخانه و اتاق فكر اين است كه دستاورد و نتايج مجموعه هاي مختلف در صنعت توزيع را همگرا و به نقشه راه عمومي براي صنعت توزيع تبديل كند تا انشاءا.. به عنوان خط مشي توانير و شركتهاي توزيع برق لحاظ و منابع آن در طرحهاي بودجه شركتهاي توزيع و روالهاي مورد استفاده اين شركتها استفاده شود.»

دكتر حقي فام گفت : درنظر داريم نتايج حاصل شده را در اختيار مراجع تصميم گير مانند كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه نيز قرار بدهيم. هدف عمده ما اين است كه به دور از تكلفهاي اداري معمول، راههايي پيدا كنيم كه صنعت توزيع، صنعتي پاسخگو به مردم و بهره ور باشد و بتواند خدمات را با حداكثر سلامت اداري، بيشترين كيفيت و كمترين هزينه به مردم برساند. طبيعي است با توجه به گستردگي و تنوع موضوعات در اين صنعت بايد با هر حوزه به طور تخصصي برخورد كنيم و نتايج حوزه هاي تخصصي به اتاق فكر صنعت توزيع منتقل و تصميمات كلي اتخاذ شود.

وي با اشاره به نتايج قابل توجه هيات هاي انديشه ورز صنعت توزيع طي يكسال و نيم گذشته، از تداوم اين مسير و تبديل آن به يك نظام سازماندهي شده و پايدار خبر داد و افزود : براي اين منظور آيين نامه و روالهايي طراحي شد و اميدواريم پايداري سيستم استخراج چالشها و ارايه ايده هاي عملياتي در صنعت توزيع را تحكيم كنيم و اين كار مستقل از اينكه چه كسي مسووليت صنعت توزيع را برعهده دارد، ادامه يابد.

دكتر حقي فام با اشاره به امكان به اشتراك گذاري الگوي هيات هاي انديشه ورز صنعت توزيع با ساير سازمانها و تبادل فكر و بهره گيري از ايده هاي سايرين اظهار داشت : از نكات مهمي كه در هيات هاي انديشه ورز در حال پيگيري هستيم ورود مسايل و چالشهاي صنعت توزيع به محافل دانشگاهي و پژوهشي است كه به اين ترتيب ديوار بلند بين صنعت و دانشگاه كه همواره كشور از اين ديوار ضربه خورده را برطرف كنيم.

وي افزود : براي از بين بردن اين مانع سعي كرديم مجموعه هاي دانشگاهي در هيات هاي انديشه ورز حضور داشته باشند و مسايل را از زواياي مختلف بررسي و به اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي منتقل كنند. به اين ترتيب دانشجويان با مسايل واقعي صنعت آشنا شده و در جهت حل آن تلاش مي كنند و ما نيز مي توانيم مشكلات را از طريق علمي و با كمترين هزينه و زمان حل كنيم.

دكتر حقي فام گفت : هيات هاي انديشه ورز صنعت توزيع، دستور كار محور است و تا حل يك مساله عيني و رسيدن به جواب مشخص، وارد حوزه ديگر نمي شود در واقع ايجاد طوفان فكري صرفاً مدنظر نيست و بايد به نتيجه منتهي شود.

وي درباره همكاري با مراكز پژوهشي و دانش بنيان اظهار داشت : در اين ارتباط مجموعه اي با عنوان كميته پژوهش در صنعت توزيع برق، متشكل از اساتيد دانشگاهي و پژوهشگاه نيرو، معاونت هماهنگي توزيع و مديران عامل شركتهاي توزيع را فعال كرديم كه هدف آن بهره گيري از توانمندي مجموعه هاي پژوهشي، دانشگاهها و شركتهاي دانش بنيان در حوزه هاي تحقيقاتي صنعت توزيع است و به نظر مي رسد حلقه ارتباطي خوبي بين ما و اين مراكز كه با پژوهشگاه نيرو در ارتباط هستند، برقرار شده است.

حقي فام سطح فراگيري هيات هاي انديشه ورز را كلي و ستادي عنوان كرد و افزود : دفاتر معاونت هماهنگي توزيع فعاليتهاي معمول خود را انجام مي دهند و اين هيات ها مانند بازوي مشورتي براي دفاتر عمل مي كنند و در صورتيكه چالشي مورد شناسايي قرار گرفته باشد، آن را طرح و براي آن راه حل پيدا مي كنند اين راه حلها به شرط آنكه از مسير معاونت توزيع بگذرد براي اجرا به دفاتر ابلاغ مي شود و چون مديران كل دفاتر در اين هيات ها حضور دارند و در تصميم گيريها فعال هستند، دخالت يا تصميم گيري موازي در روند اجراي كار دفاتر اتفاق نمي افتد و نظرات مشورتي را به صنعت توزيع ارايه مي دهند.

وي تصريح كرد : در واقع ما يك سازوكار مشكل يابي را شكل داديم و موضوعات معمولاً از طريق دفاتر، شركتهاي توزيع يا هيات هاي انديشه ورز ارايه و پس از گزينش، طرح و اولويت بندي مي شود و فرايند يافتن چالش و پيداكردن فرصتها همزمان مورد پيگيري قرار مي گيرد.

حقي فام درخصوص سازوكارهايي كه بتواند ارجحيت منافع ملي بر منافع سازماني را در نگرش و تصميم مديران تضمين كند، اظهار داشت : واقعيت اين است كه توانير به جهت نوع ماهيت اين شركت منافع صنعت برق و منافع ملي را به طور طبيعي در اولويت دارد. در عين حال  اسناد بالادستي به عنوان خطي مشي كلي در هيات هاي انديشه ورز مدنظر قرار دارد. به عنوان مثال تلاش مي كنيم شركتهاي دانش بنيان، صنعت ساخت داخل يا امنيت سايبري را حمايت و مدنظر قرار دهيم اين موضوعات در كميته اتوماسيون و بهره برداري مدنظر قرار مي گيرد بنابراين تا جايي كه شناخت داريم ملاحظات ملي را مدنظر قرار مي دهيم و ملاحظات صنعت برق را در چارچوب ملاحظات ملي به پيش مي بريم و انتظار داريم مسيرمان بدون واگرايي و منطبق با منافع ملي دنبال شود از طرفي با توجه به نقش آفريني معاونت هماهنگي توزيع توانير در هيات هاي انديشه ورز، مواردي كه به لحاظ ملاحظات وزارت نيرو يا ملاحظات ملي رعايت نشده، حتماً گوشزد و اصلاحات لازم انجام مي شود.