به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در  مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: دستگاه قضایی بدون تحول در دانشگاه علوم قضایی و در بخش‌های تربیت نیروی انسانی و حوزه آموزش و پرورش امکان پذیر نیست و اگر هر کجا پیشرفتی وجود دارد در گرو پیشرفت […]

 به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در  مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: دستگاه قضایی بدون تحول در دانشگاه علوم قضایی و در بخش‌های تربیت نیروی انسانی و حوزه آموزش و پرورش امکان پذیر نیست و اگر هر کجا پیشرفتی وجود دارد در گرو پیشرفت نیروی تربیت شده آن مجموعه است.

وی ادامه داد: قطعا تربیت نیروی انسانی در این دوره از تحول در قوه قضائیه باید با تمام ادوار گذشته متفاوت باشد، ضمن اینکه از تجربه پیشینیان باید درس گرفت و از نکات ارزشمند گذشته استفاده کرد، ولی باید طرحی نو درانداخت.

رئیس قوه قضائیه افزود: این طرح جدید تحولی باید همراه با اتقان علمی باشد نه حرکت سلیقگی و باید اساتید فرهیختگان دور هم جمع شوند، بحث کنند که چگونه می‌تواند دانشگاه علوم قضایی، نیروی انسانی تربیت کند.

رئیسی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی باید در سه حوزه علم، حرفه‌ای بودن در امر قضا و اخلاق برتری داشته باشد و باید بحث شود که چگونه می‌تواند چنین نیروهایی را تربیت کرد.

وی گفت: دانشگاه علوم قضایی با همه بخش‌های علمی و پژوهشی در این میان باید نیروهایی با این سه ویژگی تربیت کند که با تربیت نیرو در مراکز علمی دیگر تفاوت دارد و اگر نباشد این سوال مطرح است که چگونه می‌توان چنین نیروهایی را تربیت کرد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این در حالی است که دانشگاه‌های دیگر نیز کار تخصصی در تربیت نیرو دارند و فضای رقابتی وجود دارد. مراکز علمی و پژوهشی همین کار را می‌کنند و دانشگاه علوم قضایی باید مسیر خود را پیدا کند.

رئیسی گفت: باید دانشگاه علوم قضایی به دنبال این باشد که ببیند مزیت نسبی ما چه است و در چه حد باید بحث باشد و بگوید از نظر علمی و در حرفه قضا جایگاه برتر دارد. تعریف کند که نیروی حرفه‌ای دارد، نیروهایی که به صورت دقیق و درست می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: ‌همچنین باید نیروهایی تربیت کنند که در حوزه اخلاق نیز جایگاه برتری داشته باشند که البته در این حوزه کمتر دچار مشکل هستیم؛‌ چراکه در مقدمات کار آنچه باید فراهم شده است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بنابراین راه‌اندازی شورای تحول در بحث آموزش مبارک است و حتما باید در طرح تحولی دستگاه قضا باشد و همیشه به آن توجه شود و این موضوع در دانشگاه امری ضروری و مهم است.

ادامه دارد….