در چهل‌سالگی با صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیت بنزین شرکت پالایش نفت بندرعباس در یک نمودار اینفو گرافی تشریح شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) در چهلمین سال فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیت بنزین […]

در چهل‌سالگی با صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیت بنزین شرکت پالایش نفت بندرعباس در یک نمودار اینفو گرافی تشریح شد.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) در چهلمین سال فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء کیفیت بنزین شرکت پالایش نفت بندرعباس در یک نمودار اینفو گرافی تشریح شد.