در چهل‌سالگی  صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ،طرح های اجرا شده توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تشریح شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عهده دار اجرای كلیه طرح های زیر بنایی در بخش پایین دستی صنعت نفت اعم از پالایشی، ذخیره سازی و انتقال […]

در چهل‌سالگی  صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ،طرح های اجرا شده توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، عهده دار اجرای كلیه طرح های زیر بنایی در بخش پایین دستی صنعت نفت اعم از پالایشی، ذخیره سازی و انتقال و توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی در سراسركشور است.

فعالیت این شركت از گذشته های دور، با طراحی و احداث انبارهای نفت و جایگاه های فروش مواد نفتی آغاز شد و با ایجاد پالایشگاه اول تهران و خطوط لوله سراسری نفت و گاز در طول سال های دهه ۱۳۴۰ با عنوان« مدیریت طرحهای مخصوص » درشركت ملی نفت ایران تداوم یافت.

پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران، فعالیتهای عمده مربوط به امور طراحی و اجرایی را كه در گذشته توسط شركت های خارجی انجام می پذیرفت، نیروهای متخصص داخلی به عهده گرفتند و در راستای سیاست كلی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران موضوع خودكفایی در كلیه فعالیت های نفتی كشور به ویژه در طرح های احداث پالایشگاه ها و موضوع انتقال دانش فنی به نیروهای متخصص داخلی مورد توجه بسیاری قرار گرفت .

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به طور کلی در حوزه طرح های پالایشگاهی، طرح های خطوط انتقال وذخیره سازی و طرح های ساختمانی و مقاوم سازی در صنایع پالایشی فعالیت می کند و از زیر مجموعه های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی است.