صنعت بانکداری کشتی نجات اقتصاد کشور است در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ناشی از حجم ارز مورد نیاز است که این مشکل میتواند با ورود گردشگران خارجی تا حدود زیادی مرتفع شود. سال ۹۷ به رغم تلاش‌های مدیران بخش دولتی، سالی پر از چالش‌ها و فراز و نشیب‌های اقتصادی بود. افزایش […]

صنعت بانکداری کشتی نجات اقتصاد کشور است

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ناشی از حجم ارز مورد نیاز است که این مشکل میتواند با ورود گردشگران خارجی تا حدود زیادی مرتفع شود.

سال ۹۷ به رغم تلاش‌های مدیران بخش دولتی، سالی پر از چالش‌ها و فراز و نشیب‌های اقتصادی بود. افزایش قیمت‌های ناشی از نوسانات ارزی باعث شد تا بخش تولید متحمل ضررهای فراوانی شود.

در کنار این مسئله تعطیل شدن کارخانه های و واحدی های صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاران کشور شد. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید جامعه از دیگر اثرات فراز و نشیب‌های اقتصادی سال ۹۷ بود.

با این شرایط به باور کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد این روند رو به عقب و متزلزل در سال آینده می تواند ادامه داشته باشد! چرا که به نظر می رسد مدیران حوزه اقتصادی کشور راهکار مشخصی برای برون رفت از این زلزله مهیب ندارند.

با این حال اگر چه حال حوزه‌های متفاوت اقتصادی کشور خوب نیست اما دو بخش اقتصاد گردشگری و بانکداری می تواند کمک شایان توجهی به پا گرفتن این اقتصاد تضعیف شده کنند. گردشگری که به اقتصاد سبز در جهان معروف است نقطه مغفول مانده ای است که با توجه به پتانسیل‌های کشورمان می تواند ارز قابل توجهی را وارد کشور کند.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور ناشی از حجم ارز مورد نیاز است که این مشکل میتواند با ورود گردشگران خارجی تا حدود زیادی مرتفع شود. از سوی دیگر توجه به اقتصاد بانکداری که ارتباط نزديكی با تغييرات حجم پول، تورم، بيكاری و تحولات اقتصادی دارد، دارای اهميت است.

بانک ها که سهم به سزایی در چرخاندن چرخ اقتصاد دارند باید با برنامه ریزی آینده نگرانه سعی در جذب سرمایه های سرگردانی کنند که به بازار رفته اند. تجمیع سرمایه های سرگردان در بانک ها سبب می شود تا این بنگاه های اقتصادی با دست پرتری به میدان تولید و صادرات بروند. بنابراین نیاز است که در این رابطه یک بانک قابل اعتماد که سرآمد بانکداری الکترونیک است مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

وجود یک بانک مناسب و قابل اعتماد در حوزه اقتصادی کشور به مانند یک داروی موثر برای سلامت مالی است. بنابراین ایجاد فرصت انتخاب یک بانک خوب می تواند زمینه رقابت بین بانک های را در پی داشته باشد که این حرکت موجب تقویت اقتصاد بانکداری می شود.

 

نیلوفر احدیان