به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) در حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت آمده است،  باتوجه به سوابق و توانمندی و شایستگی های ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت « معاون طرح و برنامه » منصوب می شوید. انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری کامل از ظرفیت های صنعتی، […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) در حکم وزیر صنعت ، معدن و تجارت آمده است،  باتوجه به سوابق و توانمندی و شایستگی های ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت « معاون طرح و برنامه » منصوب می شوید.

انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری کامل از ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری کشوره تلاش برای تکمیل طرح های نیمه تمام، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم صادرات کشور، همسوسازی فرآیندها و فعالیت های تولیدی و تجاری کشور پا جلب مشارکت تشکل های تخصصی در سیاست گذاری های وزارت اقدام نمایید

امیدوارم با توکل به خداوند متعال در راستای حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با بهره مندی از ظرفیت های قانونی، اعتدال و رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید توفیق روزافزون یابید.