رئیس‌جمهور با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، حسن روحانی، رئیس‌جمهور با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت.

رئیس‌جمهور با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، حسن روحانی، رئیس‌جمهور با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در ستاد انتخابات کشور رای خود را به صندوق انداخت.

  • منبع خبر : فارس