دکتر متقی(کارشناس ارشد مطالعات آمریکا)در بخش سوم مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)به بررسی برجام و درستی تثبیت آن توسط مجلس پرداخت !!!!!
دکتر متقی(کارشناس ارشد مطالعات آمریکا)در بخش سوم مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)به بررسی برجام و درستی تثبیت آن توسط مجلس پرداخت !!!!!

برجام ظرف مدت کوتاهی در مجلس شورای اسلامی تایید شد!!       آیا این اتفاق در چارچوب ساختاری بین الملل برای کشورها امری عادی است؟؟؟؟!! آیا شرایط این توافقنامه برای کشورها شرایط قابل قبولیست؟؟!! آیا این شرایط عادیست؟؟!! آیا پذیرش و تثبیت آن توسط مجلس درست بوده است؟؟؟؟     پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران […]

برجام ظرف مدت کوتاهی در مجلس شورای اسلامی تایید شد!!

 

 

 

آیا این اتفاق در چارچوب ساختاری بین الملل برای کشورها امری عادی است؟؟؟؟!!

آیا شرایط این توافقنامه برای کشورها شرایط قابل قبولیست؟؟!!

آیا این شرایط عادیست؟؟!!

آیا پذیرش و تثبیت آن توسط مجلس درست بوده است؟؟؟؟

 

 

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)برای دریافت پاسخ همه این سوالها شمارا به تماشای این مصاحبه جنجالی دعوت میکند

جهت مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک فرمایید

بخش سوم مصاحبه

دکتر متقی(کارشناس ارشد مطالعات آمریکا)درمصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)به بررسی برجام و درستی تثبیت آن توسط مجلس پرداخت !!!!!