دکتر متقی:ایران نمیتونه از برنامه جامعه اقدام مشترک خارج بشه!!!!؟؟؟
دکتر متقی:ایران نمیتونه از برنامه جامعه اقدام مشترک خارج بشه!!!!؟؟؟

  دکتر متقی،کارشناس ارشد مطالعات آمریکا در مصاحبه اختصاصی خود با پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از خروج ایران از برنامه جامعه اقدام مشترک میگوید: آیا واقعا ایران نمیتونه از برنامه جانعه اقدام مشترک خارج بشه؟؟؟؟!! یا میتونه از این برنامه خارج بشه؟؟ آیا راهی برای خروج داره؟؟ یا چرا نمیتونه خارج بشه ؟؟؟ پایگاه […]

 

دکتر متقی،کارشناس ارشد مطالعات آمریکا در مصاحبه اختصاصی خود با پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از خروج ایران از برنامه جامعه اقدام مشترک میگوید:

آیا واقعا ایران نمیتونه از برنامه جانعه اقدام مشترک خارج بشه؟؟؟؟!!

یا میتونه از این برنامه خارج بشه؟؟

آیا راهی برای خروج داره؟؟

یا چرا نمیتونه خارج بشه ؟؟؟

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)برای دریافت پاسخ همه این سوالها شمارا به تماشای این مصاحبه جنجالی دعوت میکند

 

بخش چهارم مصاحبه