دکتر شیوا جهانی رئیس کارگروه علمی فدراسیون شمشیربازی کشور شد
دکتر شیوا جهانی رئیس کارگروه علمی فدراسیون شمشیربازی کشور شد
طی حکمی از سوی دکتر علیرضا پورسلمانی رئیس فدراسیون شمشیربازی، بنا بر پیشنهاد احمدرضا دلیران فیروز رئیس کمیته علمی، پژوهشی و فرهنگی فدراسیون شمشیربازی، دکتر شیوا جهانی گلبر به عنوان رئیس کارگروه علمی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسيون شمشیربازی، طی حکمی از سوی دکتر علیرضا پورسلمانی رئیس فدراسیون شمشیربازی، بنا بر پیشنهاد احمدرضا دلیران فیروز رئیس کمیته علمی، پژوهشی و فرهنگی فدراسیون شمشیربازی، دکتر شیوا جهانی گلبر به عنوان رئیس کارگروه علمی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید.

دکتر جهانی گلبر دارای مدرک دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی و استادیار دانشگاه می باشد.
از سوابق وی در حوزه مدیریت ورزشی می‌توان به عناوینی همچون:
عضو کمیسیون مربیان فدراسیون گلف
دبیر کمیته پزشکی ورز‌شی انجمن مینی گلف
رئیس کمیته دانشگاهی انجمن بهکاپ
نویسنده برگزیده سال ۱۴۰۱ از سوی جشنواره معلمان مولف
و مولف و مترجم کتاب های تغذیه ورزشی برای متخصصان سلامتی، فیزیولوژی ورزشی و آناتومی و فیزیولوژی و… اشاره نمود.

فدراسیون شمشیربازی از فدراسیون های المپیکی کشور می باشد.

  • نویسنده : صدای دیپلماسی ایران
  • منبع خبر : روابط عمومی فدراسيون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران