حمله وزیر صهیونیست به پادشاه اردن به گزارش پایگاه خبری دیپلماسی(idva) و به نقل از النشره ، اوری آرئیل وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی تصمیم عبدالله دوم پادشاه اردن مبنی بر پایان دادن به بهره برداری تل آویو از اراضی اردنی الباقوره و الغمر را اقدامی تحریک آمیز توصیف کرد! وی گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل […]

حمله وزیر صهیونیست به پادشاه اردن

به گزارش پایگاه خبری دیپلماسی(idva) و به نقل از النشره ، اوری آرئیل وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی تصمیم عبدالله دوم پادشاه اردن مبنی بر پایان دادن به بهره برداری تل آویو از اراضی اردنی الباقوره و الغمر را اقدامی تحریک آمیز توصیف کرد!

وی گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید به پادشاه اردن توضیح دهد که اردن به تل آویو بیشتر نیاز دارد تا اینکه اسرائیل به اردن نیاز داشته باشد.

این وزیر صهیونیست در عین حال از ملک عبدالله دوم خواست که الحاقیه های قرارداد وادی العربه درباره اراضی الباقوره و الغمر را به نفع کشاورزان اسرائیلی تمدید کند. تصمیم عدم تمدید الحاقیه ها درباره الغمر و الباقوره به مثابه اقدامی تحریک آمیز علیه اسرائیل است.

منبع:النشره