امیر کربلایی-پایگاه خبری صدای دیپلماسی:در مقطع حساس کنونی که عملا تحریم های ظالمانه آمریکا اثرات خود را بر جامعه و فضای  اقتصادی کشور گذاشته و در مقابل کشورهای اروپایی برای به جریان انداختن اینستکس پیش شرط تصویب CFT و FATF و کنوانسیون پالرمو را مطرح می کنند تردید مسئولان کشور در تصویب یا رد این […]

امیر کربلایی-پایگاه خبری صدای دیپلماسی:در مقطع حساس کنونی که عملا تحریم های ظالمانه آمریکا اثرات خود را بر جامعه و فضای  اقتصادی کشور گذاشته و در مقابل کشورهای اروپایی برای به جریان انداختن اینستکس پیش شرط تصویب CFT و FATF و کنوانسیون پالرمو را مطرح می کنند تردید مسئولان کشور در تصویب یا رد این شرایط نیز خود عاملی بر بیشتر ملتهب شدن جامعه و بازار ایران است.

 این شروط اروپا شاید بتواند مسیر دور زدن تحریم های آمریکا را افشا کند و شاید هم شرایط گذر از تحریم را برای ایران تسهیل کند.به هر حال  قانون برای شرایطی که تردید در تصمیم گیری ها حاکم شود راه حل هایی منطقی پیشنهاد داده که با تکیه بر آنها می توان با کمترین هزینه از شرایط بحران عبور کرد یکی از این راه حل ها برگزاری رفراندوم می باشد طبق اصل ۶ و اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم کشور می توان به رای مستقیم مردم  مراجعه نمود  و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری ها به نتیجه نرسد رهبر انقلاب می تواند دستور برگزاری رفراندوم را صادر کند.شرایط کشور در آینده به نوعی تعیین کننده تصمیمات حاکمیت خواهد بود.باید منتظر ماند.