مدير برنامه ريزي شركت نفت خزر آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اخذ گواهینامه استانداردهای مدیریتی اين شركت را تشريح كرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) وبه نقل از روابط عمومي شركت نفت خزر، نيكوالسادات ميرطاهري مدير برنامه ريزي شركت نفت خزر گفت: طی سال ۹۸ در راستای نگهداشت سیستم­ های مدیریتی همانند […]

مدير برنامه ريزي شركت نفت خزر آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اخذ گواهینامه استانداردهای مدیریتی اين شركت را تشريح كرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) وبه نقل از روابط عمومي شركت نفت خزر، نيكوالسادات ميرطاهري مدير برنامه ريزي شركت نفت خزر گفت: طی سال ۹۸ در راستای نگهداشت سیستم­ های مدیریتی همانند سال های گذشته و در راستاي صحه گذاری بر عملکرد فرآیندهای جاری سازمان و بر اساس استانداردهای بین­المللی، برنامه ممیزی خارجی با حضور ممیزان شرکت TUV InterCert آلمان در دستور كار قرار گرفت.

مدير برنامه ريزي شركت نفت خزر اظهار داشت: برنامه مميزي شركت نفت خزر در حوزه ­های مدیریت کیفیت، مدیریت بهداشت و ایمنی، مدیریت زیست محیطی و نظام مدیریت بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران برای چهارمین دوره سه ساله در ستاد تهران و پایگاه پشتیبانی بهشهر و همچنین طراحی مدیریت انرژی در ستاد تهران انجام گرفت و اين شركت موفق به کسب گواهینامه­های ISO 14001:2015،ISO 45001:2018  ،ISO/ TS 29001:2010، HSE-MS وISO 50001:2018  با آخرین ویرایش­های
بین المللی گردید.

ميرطاهري خاطر نشان كرد، در سال جاري نیز با انجام ممیزی فنی انرژی ساختمان، پیاده­ سازی مدیریت انرژی در شركت نفت خزر انجام خواهد شد. همچنین در تیر ماه سال جاري برگزاري اولین دوره ممیزی مراقبتی
جهت تمدید گواهینامه های اخذ شده توسط گروه ممیزان خارجی برنامه ریزی و در دست اقدام مي باشد.

شايان ذكر است سیستم مديريت یکپارچه از سال ۱۳۸۸ در شركت نفت خزر پیاده سازی و گواهینامه هاي مربوط به آن اخذ گردیده است.