تسلیت اهواز حادثه تروریستی اهواز و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان که فقط آه جانسوز و قلبی آکنده از غم برای ما به جا گذاشت و باز مانند همیشه خطه غیرت و خون جنوب عزیز خط مقدم دفاع از کیان ایران و ایرانی شد خطه ی از کشور که قلب همه ایران و ایرانیان […]

تسلیت اهواز

حادثه تروریستی اهواز و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان که فقط آه جانسوز و قلبی آکنده از غم برای ما به جا گذاشت و باز مانند همیشه خطه غیرت و خون جنوب عزیز خط مقدم دفاع از کیان ایران و ایرانی شد خطه ی از کشور که قلب همه ایران و ایرانیان برای او می تپد.آنچه نمایان می‌گردد اهداف و نیات دشمن این مرز و بوم است که با ندای کمک به خلق در تمامی این سالها به واسطه ی منافقین داخلی خون این مردم را در شیشه نموده اند و به خاطر زر وسیم و رضایت صاحبان خود مردم را قربانی میکنند . تاریخ گواه این گفته است اما باید دید که در این بلوای ترور و قتل عام مردم در منطقه اگر نبودند سرداران بی سر نام‌آوران بی نام و غیورمردان گمنام امروز تمام ایران غرق در خون پاک این مردم بود همانطور که در سوریه و عراق حادث شد حال باید دانست که اگر هوشیار نباشیم فضا برای اینگونه اقدامات در سایه رفتارهای اشتباه ما می تواند پررنگ تر گردد . باید باور کنیم که هوشیاری ما و بازی نکردن در زمین دشمن می‌تواند ریشه گسترده تر شدن این گونه تفکرات تندرو را بخشکاند باید باور کنیم امنیت اتفاقی نیست نیاز به هوشیاری ما دارد تا خاکمان و ایرانمان برای همیشه یکپارچه بماند .
یادمان نرود امنیت اتفاقی نیست
(دکتر علیرضا امینی)