گزارش پیشرفت کار پروژه دقیقسازی گسل‌های فعال کلان شهر تبریز همراه با ترسیم موقعیت و روند گسل‌ها ی فعال منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) وبه نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، این گزارش که به همت کارشناسان گروه تکتونیک مرکز زمین‌‌شناسی و اکتشافات‌معدنی تبریز منتشر شده، به ارائه فعالیت‌های تخصصی […]

گزارش پیشرفت کار پروژه دقیقسازی گسل‌های فعال کلان شهر تبریز همراه با ترسیم موقعیت و روند گسل‌ها ی فعال منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) وبه نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، این گزارش که به همت کارشناسان گروه تکتونیک مرکز زمین‌‌شناسی و اکتشافات‌معدنی تبریز منتشر شده، به ارائه فعالیت‌های تخصصی انجام شده مبنی بر بررسی‌ عکس‌های هوایی قدیمی در مقیاس‌های مختلف، زمین مرجع کردن این عکس‌ها و انطباق آنها با تصاویر ماهواره‌ای امروزی، برداشت‌های میدانی از رخنمون‌های گسل‌های فعال در شهر تبریز و اطراف آن، پیمایش‌های روی زمین، لاگ کردن مغزه‌های حفاری‌های شهری از جمله مترو و برداشت گسل‌های رخنمون در گودبرداری‌های پروژه‌های عمرانی شهری، تهیه نقشه‌های توپوگرافیک در مقیاس‌های بسیار بزرگ به‌منظور تحلیل‌های مورفوتکتونیک اسکارپ‌های گسلی در مجاورت گسل‌ها، تهیه نقشه اولیه گسل‌ها در مقیاس شهری پرداخته است.

بر اساس این گزارش، تصویری از نقشه گسل‌ها در جلسه کارگروه زمین‌لرزه و لغزش لایه‌های زمین با حضور نمایندگان اداره راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات مسکن و مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، ارائه شده است.

این گزارش دربردانده جزییات مربوط به حفاری ترانشه‌های دیرینه لرزه‌شناسی، لاکینگ، نمونه‌گیری و انجام امور آزمایشگاهی به طور عمده سن‌سنجی رادیوکربن و لومینسانس به‌منظور به‌دست آوردن پارامترهای هندسی و لرزه‌ای از جمله آهنگ لغزش در شاخه‌های مختلف گسل شمال تبریز است.

در ادامه، تهیه پایگاه داده‌ها (base data) در محیط gis-arc برای گسلهای ترسیم شده، پارامترهای هندسی و لرزه‌ای segment های گسل‌ها به‌ویژه سازوکار گسل‌ها به‌منظور تهیه نقشه پهنه‌های گسلی (fault zones) به عنوان فعالیت‌های در حال انجام یاد شده است.

همچنین، پیمایش‌های ژئوفیزیک (رادار جی‌پی‌آر و سایر روش‌ها ژئوفیزیکی و انجام حفاری‌های ترانشه دیرینه لرزه‌شناختی بیشتر به منظور تکمیل اطالعات مربوط به پارامترهای لرزه‌ای گسل جهت پیشبرد اهداف پروژه دقیقسازی گسل‌های فعال کلان شهر تبریز در دستور کار مرکز زمین‌‌شناسی و اکتشافات‌معدنی مرکز تبریز قرار دارد.