برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی هوای پاک در بوستان جوانمردان
برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی هوای پاک در بوستان جوانمردان

ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی هوای پاک با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، موسوی مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری منطقه ۵ در بوستان جوانمردان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) وبه نقل از  روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه […]

ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی هوای پاک با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، موسوی مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری منطقه ۵ در بوستان جوانمردان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) وبه نقل از  روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ «احسان اوگی» رئیس اداره توانمندسازی و مشارکت های محیط زیست این اداره کل با بیان اینکه چهارمین روز از هفته ملی هوای پاک با عنوان «هوای پاک،آموزش و مشارکت عمومی»

از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نام گذاری شده است گفت:  در راستای جلب مشارکت شهروندان و آموزش آموزه های محیط زیستی برنامه هایی از جمله بازی های محیط زیستی،کاشت نهال،جشنواره بادبادک ها،بهترین ها از دورریختنی،مسابقه نقاشی

مسابقه دوچرخه سواری،اجرای گروه نمایشی در خصوص آموزش محیط زیست و … برای کودکان و خانواده هایشان در بوستان جوانمردان به اجرا در آمد.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران