به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva.ir) به نقل از صدای بانک  یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد که بانک مرکزی از ابزارها و قابلیت های نهادی و کارکردی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز برخوردار است؛ اظهار داشت: با چیزی که به عنوان حباب در قیمت ارز اشاره می شود، موافقم اما نه از این […]

 به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva.ir) به نقل از صدای بانک  یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد که بانک مرکزی از ابزارها و قابلیت های نهادی و کارکردی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز برخوردار است؛ اظهار داشت: با چیزی که به عنوان حباب در قیمت ارز اشاره می شود، موافقم اما نه از این جهت که رئیس جمهور اعلام می کنند که قیمت واقعی ارز این نیست چراکه اگر قیمت های واقعی ارز این نیست اما سیاست های دولتی آن را به اقتصاد تحمیل می کند.

ساسان شاه ویسی،   در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: به نظر می رسد که بانک مرکزی از ابزارها و قابلیت های هم نهادی و کارکردی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز برخوردار است، اما اینکه سیاست های پولی و بانکی در کنار سیاست های اقتصادی و رویکردهای مدیریتی در دولت و خارج از دولت(مثل بخش خصوصی و مردمی) چه قابلیتی را می تواند از خود بروز دهد، کمی متفاوت و محل بحث است، کما اینکه اگر مقایسه ای بین رویکردهای مدیریتی مستقر در بانک مرکزی با رویکردهای مدیریتی دوره قبل رئیس بانک مرکزی داشته باشیم به یکسری نتایج منطقی می رسیم که به نظر می رسد از ابزارها و قابلیت های نهادی و کارکردی بهتر استفاده می شود، ضمن اینکه باید اجزای مختلف حوزه اختلاف ملی، از جمله دولت، بخش خصوصی و مردم هم به این قابلیت مند کردن سیاست های پولی و نظارتی باید کمک کنند.

وی افزود: در عین حال با چیزی که به عنوان حباب در قیمت ارز اشاره می شود، موافقم اما نه از این جهت که رئیس جمهور اعلام می کنند که قیمت واقعی ارز این نیست چراکه اگر قیمت های واقعی ارز این نیست اما سیاست های دولتی آن را به اقتصاد تحمیل می کند، پس صرف قبول کردن این حباب، محل اعرابی در منطق اقتصاد ملی را بوجود نمی آورد، اما از طرفی با وجود این حباب، بی ثباتی و بی اعتمادی در اقتصاد وجود دارد، صرف نظر از اینکه شدت تنش شوک های اقتصادی یا تصمیمات ناموجه در متن اقتصاد زایل شده است،بخشی به خاطر اینکه دیگه آن مقدار پول در اختیار جامعه قرار نگرفته تا بعد از اینکه سود بهره سالیانه بخواهد در اختیارشان قرار بگیرد، قطعا دولت باید با ملاحظه هایی و استفاده از ابزارهای مالیه عمومی، از تکرار و استفاده دوباره نقدینگی به اسم نرخ بهره و به اسم تسهیلاتی در محلی غیر از جای خود، با کسری بودجه مزمنی که بودجه سنواتی دارد و با اختیاراتی که دولت دارد و می تواند پول ها را در جاهای مختلف در جریان بیندازد، مقابله و جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بارها و بارها گفتم دولت سعی بر گرانفروشی دارد که خیلی ها با این گفته مخالف هستند، این گرانفروشی در تعیین قیمت دلار، در قیمت فروش کالاهای اساسی و در قیمت خودرو دیده می شود .

وی در پایان افزود: روزی که قرار شد رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند قرار بود سیاست های پولی هم تغییر کند،کمااینکه ما قائل به این هستیم که فردی مانند دکتر همتی که یک اقتصاددان است و برنامه خود را برای قابلیت مند کردن و بازگشت پول ملی به جایگاه واقعی و … دارد، با کمک دولتمردان می تواند این اتفاق بیفتد که حداقل نرخ ارز تا پایان سال به جایگاه خود برگردد.