رقابت‌های علمی رباتیک، یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی دانش آموزان دانشجویان گرایش‌های مختلف است. موسسه آموزش عالی آیندگان نیز با برگزاری مسابقات رباتیک در سطح کشور، تلاش می کند تا بستری مناسب برای ارتقای دانش فنی، مهارت و خلاقیت علاقه مندان ایرانی فراهم آورد. در مسابقات رباتیک آیندگان، لیگ دانشجویی و دانش […]

رقابت‌های علمی رباتیک، یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی دانش آموزان دانشجویان گرایش‌های مختلف است. موسسه آموزش عالی آیندگان نیز با برگزاری مسابقات رباتیک در سطح کشور، تلاش می کند تا بستری مناسب برای ارتقای دانش فنی، مهارت و خلاقیت علاقه مندان ایرانی فراهم آورد. در مسابقات رباتیک آیندگان، لیگ دانشجویی و دانش آموزشی بصورت جداگانه برگزار می شود. اولین دوره مسابقات رباتیک آیندگان به صورت کشوری و به صورت تیمی و انفرادی در ۷ لیگ مختلف دانشجویی و دانش آموزی در ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می گردد.