بیادی دبیرکل ,علیرضا امینی رئیس شورای مرکزی و دلیران فیروز سخنگوی حزب آبادگران جوان گردیدند.
بیادی دبیرکل ,علیرضا امینی رئیس شورای مرکزی و دلیران فیروز سخنگوی حزب آبادگران جوان گردیدند.

انتخاب هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان بیادی دبیرکل ,علیرضا امینی رئیس شورای مرکزی و دلیران فیروز سخنگوی حزب آبادگران جوان گردیدند. هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان ایران اسلامی در جلسه شورای مرکزی حزب در تاریخ ۱۱بهمن ۹۷در تهران انتخاب شدند. نتایج انتخابات هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان ایران اسلامی به شرح ذیل است: […]

انتخاب هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان

بیادی دبیرکل ,علیرضا امینی رئیس شورای مرکزی و دلیران فیروز سخنگوی حزب آبادگران جوان گردیدند.

هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان ایران اسلامی در جلسه شورای مرکزی حزب در تاریخ ۱۱بهمن ۹۷در تهران انتخاب شدند.

نتایج انتخابات هیئت رئیسه حزب اصولگرای آبادگران جوان ایران اسلامی به شرح ذیل است:
-رئیس شورای مرکزی:دکتر علیرضا امینی
-دبیرکل:حسن بیادی
-سخنگوی حزب و مسئول کمیته تشکیلات استانها:احمدرضا دلیران فیروز
نایب رئیس شورای مرکزی:رمضان یوسفی
-دبیر شورای مرکزی:محسن جابری
-قائم مقام دبیرکل:وحید ابراهیم زاده
-مسئول کمیته آموزش و پژوهش:معصومه شیخلر
-مسئول کمیته مالی و پشتیبانی:امیر کربلایی
-مسئول کمیته اقتصادی:علیرضا یعقوبی
-مسئول کمیته فرهنگی و اجتماعی:مسعود محنتی