موافقت نامه فی مابین شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت دانش بنیان خدمات مهندسی همراه پوشش در راستای ازدیاد برداشت و بهینه از مخزن آسماری با استفاده از فناوری سیستم بومی شده کنترل شن توری های قابل انبساط ESS)) منعقد شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)با اجرایی شدن این موافقت نامه قریب […]

موافقت نامه فی مابین شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت دانش بنیان خدمات مهندسی همراه پوشش در راستای ازدیاد برداشت و بهینه از مخزن آسماری با استفاده از فناوری سیستم بومی شده کنترل شن توری های قابل انبساط ESS)) منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)با اجرایی شدن این موافقت نامه قریب به ۳۰۰ حلقه چاه تعمیر و با بازگشت به مدار تولید، بیش از ۴۵۰ هزار بشکه در روز به ارزش ۲۵ میلیون دلار به ظرفیت تولید اضافه خواهد شد. بر اساس مدل همکاری این قرار داد در مدت ۳ سال اجرایی می شود.

برآورد اولیه این مشارکت رقمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می شود.