شرکت توزیع برق استان تهران بعد از بارش سنگین برف در استان گیلان با اعزام تعداد ۱۰ اکیپ عملیاتی در امور یک و دو برق شهر رشت و امور برق سنگر نسبت به برقدار کردن شبکه برق با تلاش بی وقفه اقدام کردند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از مدیریت بحران شرکت توزیع […]

شرکت توزیع برق استان تهران بعد از بارش سنگین برف در استان گیلان با اعزام تعداد ۱۰ اکیپ عملیاتی در امور یک و دو برق شهر رشت و امور برق سنگر نسبت به برقدار کردن شبکه برق با تلاش بی وقفه اقدام کردند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از مدیریت بحران شرکت توزیع برق استان تهران خلاصه گزارش اقدامات اکیپ های اعزامی به استان گیلان بحران ناشی از برف سنگین به قرار زیر می باشد .

شناسایی محدود مورد نظر در روز اول بارش ها با مراجعه به امور یک و دو برق رشت و اعزام اکیپ ها برای رفع خاموشی ها تا ساعت ۴:۳۰ صبح

سازمان دهی تیم های اعزامی شامل ۴ اکیپ در امور یک برنامه کاری -۳ اکیپ در امور دو برنامه کاری ۲ اکیپ در برق سنگر و اتمام کار تا نیمه های شب و در ادامه مطابق این گزارش در روزهای بعدی

۴ اکیپ در امور یک برنامه کاری گرفته اند و مشغول بکار

۳ اکیپ در امور دو برنامه کاری گرفته اند و مشغول بکار

۲ اکیپ در امور برق سنگر برنامه کاری گرفته اند و مشغول بکار

گفتنی است فعالیت های عملیاتی این گروه از ساعات اولیه روز تا پاسی از نیمه های شب برای برقدارکردن هموطنان انجام می گیرد.