به گزارش صدای دیپلماسی (idva) ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه  در دادگاه انقلاب آغاز شد. در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه، کیفرخواست صادره برای علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور  از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی […]

به گزارش صدای دیپلماسی (idva) ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه  در دادگاه انقلاب آغاز شد.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه، کیفرخواست صادره برای علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور  از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت قرائت شد و علی بخشایش به دفاع از خود پرداخت.